bron Pobawimy się i podrapiemy kotka za uchem
kochamy wszystkie takie jakie są! Koty to nasza Pasja!
facebook_ekotel instagram_kototel
(Також розмовляємо Українською + на Бeлopyccком)

1. Do hotelu przyjmowane są wyłącznie koty zdrowe posiadajace książeczkę zdrowia z potwierdzonymi aktualnymi szczepieniami przeciw horobom zakaźnym.

2. Koty przyjmowane do hotelu powinny mieć przeprowadzone odrobaczanie (1 na 6 miesięcy).

3. Gdy kotek jest przywożony do hotelu Właściciel musi pokazać książeczkę zdrowia z wpisami potwierdzającymi kastrację/sterylizację kota i szczepienia. Brak książeczki zdrowia lub niezbędnych wpisów  będzie skutkował odmową przyjęcia kota.

4. Żywienie kota jest dostosowywane do zaleceń Właściciela. Jest ono  z nim ustalane.

5. Nie przyjmujemy kotów agresywnych w stosunku do nieznanych im osób oraz kocic ciężarnych, w okresie rui i posiadających potomstwo na odchowaniu.

6. Właściciel pozostawia kontakt do siebie lub osoby upoważnionej do odbioru. Zalecane jest także pozostawienie namiaru do kliniki lub wybranego weterynarza, który prowadził dotąd zwierzę (szczególnie w przypadku kotów chorujących wcześniej).

7. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie nagłej choroby zwierzęcia pokrywa właściciel. W razie nagłego zachorowania, jeśli jest to możliwe, hotel zawsze niezwłocznie kontaktuje się z właścicielem. Korzystamy z usług wykwalifikowanego i mającego świetną renomę weterynarza, którego gabinet usytuowany jest w pobliżu hotelu.

8. Właściciel powinien poinformować o przyzwyczajeniach i preferencjach swojego pupila, rodzaju i porach posiłków oraz wybrać żwirek, jaki będzie przez kota używany podczas pobytu.

9. Istnieje możliwość przywiezienia wraz z kotem jego ulubionych posłań, kocyków, zabawek, przysmaków, czy innych elementów wyposażenia, ze swojej strony zapewniamy iż nie będą one udostępniane innym rezydentom hotelu.

10. W przypadku, kiedy właściciel lub osoba przez niego upoważniona nie odbiorą zwierzęcia w terminie ponad 7 dni od ustalonej daty pobytu i do tego czasu nie skontaktują się z hotelem, nie będą przyjmować rozmów telefonicznych od właścicielki hotelu, pod numerem, który właściciel podał przy zapisie kota, lub podał fałszywe lub nieaktualne dane, uniemożliwiając kontakt ze sobą, wówczas zwierzę przechodzi na własność hotelu, a sytuacja ta równoznaczna jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1)

Co jest potrzebne, aby się wprowadzić

 • Paszport

  Paszport

 • Miska

  Miska

 • Ulubione rzeczy

  Ulubione rzeczy

 • Kuweta

  Kuweta

 • Drapak

  Drapak